Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

Franchising sistemleri, önceleri ürünlerinin pazarlamasında kullanılmıştır. Zaman içinde sistemin yararını keşfeden hizmet sektörüde, aynı yöntemleri kullanarak işlerini franchise sistemine çevirmişlerdir.

Franchise sisteminin başarılı olduğunu söylemek için, gerek franchise verenin, gerekse alan girişimcinin beklentilerinin karşılanması esastır. Frannchising’de işte terimler …

Giriş ücreti

Sisteme girerken Franchise veren firmanın bir defayla mahsus talep ettiği ücrettir.

Franchise ücreti ve Sabit Giderler

Sürekli ve çoğunlukla da ciroya bağlı ücretlerdir, bunlar her bir Franchise alan firma tarafından sistemin geliştirilmesi için ödenmektedir.

Franchise veren

Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü girişimcilere kullandıran master franchise marka sahibidir.

Franchise el kitabı

Bir Franchise sisteminin herşeyidir, kalbidir aslında

Bu kitap içerisinde sistemdeki franchise işletmesinin başarılı işletimine ilişkin tüm know how yer almaktadır. Bu el kitabı sürekli ve düzenli aralıklar ile güncellenmelidir.

Franchise alan

Sistemin ve markanın belirli bir hizmet bölgesi için haklarını franchise sözleşmesi ile alan bağımsız girişimcidir.

Franchise sözleşmesi

Bir Franchise işletmesinin kurulması ve işletilmesine ait tüm gerekli detayların ve franchising sisteminin yer aldığı süreye dayalı sözleşmedir.

Master franchising

Master franchising, bir ülke veya bölgeye yönelik olarak, franchisor tarafından master franchisee’ın franchise sistemini pazarlama ve işletme hakkının verilmesidir. Master franchisee, franchise sistemini kendi ülkesinde pazarlama ve işletme kullanım hakkını alan olarak adlandırılmaktadır.

Bayilik Başvurusu